Dawna pieśń słowiańska w jęz. polskim

skan całego artykułu: https://drive.google.com/file/d/0B8IJwAOaxKgzZERkeFVRM3lhUlU/view Słowo Śratać ma skomplikowaną etymologię. W językach słowiańskich oscyluje ono wokół znaczenia witać, spotykać, ale lokalnie rozumiane jest jako żegnać. Być może dlatego, że pieśni śratalne śpiewano do błogosławieństwa młodych przez rodziców. W tym momencie obrzędu powitanie i pożegnanie mieszają się ze sobą i przeciwstawność znaczenia tych słów jest w pewnym […]