Jar – Do ognia pani

Zofia Szmydtowa – pieśń śpiewana przy sobótkach, aranżacja Jar do melodii Drzewicy

Jar – Dzisiaj wieczór krótki

Zygmunt Gloger – pieśni ludu, brak oryginalnej melodii, Jar zaaranżował utwór za Drzewicą do pieśni z Podlasia

Jar – Słowiański Taniec

Jar 14 – Słowiański Taniec [2009] Niesiem Plon