VISHU SONGS | വിഷു പാട്ടുകൾ | Most Watched | Non Stop

എന്നെന്നും നിലനില്ക്കുന്ന വിഷു പാട്ടുകളുടെ ഒരു ശേഖരം.
1.കണികാണും നേരം…..
2.കേശാദി പാദം ….
3.ചെത്തി മന്ദാരം …….
4.അമ്പാടി തന്നിലോരുണ്ണി….
5.അഷ്ടമാഗല്യ ……
6.മഴമുകിലോളിവര്ണൻ……
7.ചന്ദന ചര്ചിത…..
8.ഒരു പിടി അവിലുമായ്……
9.രാധ തൻ പ്രേമത്തോടാണോ ……

(Visited 178 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.