Werchowyna – Zoriuszka

Oj, zaria, ty zoriuszka, zoriuszka wieczerniaja
Oj, liuli, liuli, zoriuszka wieczierniaja

Zoriuszka wiecziernaja, sołnyszka waschożeje
Wysoko sonce wschadiła, dalioka swiec’iła
I na lies i na polie, na s’inieje morie
Kak na s’iniem ta morie tam liażała dosteczka
Dosteczka dubowaja ili kładka sasnowaja
Kak pa etaj ta dostaczkie nikto nie chażywał
Piereszoł Darioniuszka, piereszoł Wasiliewicz
Pieriewoł za saboju maładuju baryniu
Maładuju baryniu, da Ninu Wasiljewnu

(Visited 35 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.