Rashid Behbudov KUCHALARA SU SAPMISHAM

. آهنگ “کوچه لره سو سَپمیشم” از آهنگ های قدیمی آذری است که رشید بهبودف آن را باز خوانی کرده
کوچه ها را آب و جارو کرده ام
کوچه هارا آب و جارو کرده ام
وقتی یار می آید گرد و خاک نشود
طوری بیاید و برود
که بین ما حرفی ( دلگیری ) نباشد

داخل سماور آتش انداخته ام
داخل استکان قند انداخته ام
یارم رفته تنها مانده ام
چه عزیز است جان یارم
چه شیرین است جان یارم

سماور را روشن کنید
ماشا آورده ام ( زغال را ) به هم بزنید
با هم قهریم آشتی مان بدهید
چه عزیز است جان یارم
چه شیرین است جان یارم

پیاله ها در تاقچه اند
هرکدام در یک طرفند
یار را ندیده ام یک هفته است
چه زیباست جان یارم
چه شیرین است جان یارم

(Visited 61 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.