OM MANI PADME HUM – MONGOL SONG

SONG – Мани Мантра
Chân Ngôn Sáu Chữ OṂ MA-NI PAD-ME HŪṂ được xem là thuộc tính của Quán Thế Âm, là thần chú ngày nay được tụng đọc nhiều nhất. Tranh tượng của Bồ Tát được biểu diễn bằng một người có 11 đầu và ngàn cánh tay hoặc trong dạng có bốn tay, ngồi toà sen….

Авалокитешвара е бодхисатва во сожалување. Тој е еден од најраспространетите бодхисатви во махајанскиот будизам. Во Кина, со своето културно и религиозно опкружување влијателно е тврдењето дека Авалокитешвара е од женски род, по име Гуан Јин. Во таостичката митологија се вели дека Гуан Јин не е во роднинска врска со Авалокитешвара.
Според тибетанскиот будизам Ченрециг е поврзан со шестсложната мантра Ом Мани Падме Хум.

(Visited 68 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.