نفسی با تو – شجریان و زنده یاد استاد مشکاتیان

نفسی با تو – استاد محمدرضا شجریان و زنده یاد پرویز مشکاتیان, نی نوازی از استاد موسوی (محفل خصوصی)

مرا دو دیده به راه و دو گوش بر پیغام
تو فارغی و به افسوس می‌رود ایام
شبی نپرسی و روزی که: «دوستدارانم
چگونه شب به سحر می‌برند و روز به شام؟»

به کام دل، نفسی با تو، التماس منست
بسا نفس که فرورفت و برنیامد کام

مرا نه دولت وصل و نه احتمال فراق
نه پای رفتن از این ناحیت، نه جای مُقام

چه دشمنی تو، که از عشق دست و شمشیرت
مطاوعت به گریزم نمی‌کنند اقدام

ملامتم نکند هر که معرفت دارد
که عشق می‌بستاند ز دست عقل زمام

بر آتش غم سعدی کدام دل که نسوخت؟
گر این سخن برود در جهان نماند خام!

(Visited 43 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.