دو زلـفـونــت بود تـار ربابم . معمای هستی . استاد شجریان

دو زلـفـونــت بود تـار ربابم
چه می خواهی از این حال خرابـم
تو که با ما سر یاری نداری
چرا هر نیمه شو آیــی بـــه خوابـم
پرند شوشتری زگل نازکتری
ندیده بودم، حالا دیـــد م
اگر مستم من از عشق تو مستم
بیا بنشین که دل بردی زدستم
پرند شوشتری زگل نازکتری
ندیده بودم، حالا دیـــد م

(Visited 219 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.