بهار دلکش- رشید بهبودف Bahare Delkash -Reşid Behbudov

شاهکاری از رشید بهبودف…
بهار دلکش رسيد و دل به جا نباشد/
از آنکه دلبر دمي به فکر ما نباشد/
در اين بهار اي صنم بيا و آشتي کن/
که جنگ و کين با من حزين روا نباشد/
صبحدم بلبل بر درخت گل به خنده مي گفت/
نازنينان را، مه جبينان را، وفا نباشد/
اگر که با اين دل حزين تو عهد بستي/
عزیز من، با رقيب من چرا نشستي/
چرا دلم را، عزيز من، از کينه خستي/
بيا در برم از وفا يک شب اي مه نخشب/
تازه کن عهدي، که بر شکستي

(Visited 142 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.