بهار دلکش – آلبوم: عشق داند – آواز ابوعطا- ۱۳۵۹

تصنیف ابوعطا (حجاز)
شعر: ملک الشعرای بهار*
آهنگ: غلامحسین درویش (درویش خان) یا عارف قزوینی **
آلبوم: عشق داند، (بهار دلکش)***
بهار دلکش رسید و دل به جا نباشد از آن که دلبر دمی به فکر ما نباشد
در این بهار ای صنم بیا و آشتی کن که جنگ و کین با من حزین روا نباشد
صبحدم بلبل بر درخت گل «خدا» به خنده می‌گفت نازنینان را مه‌جبینان را «خدا» وفا نباشد
اگر که با این دل حزین تو عهدُ بستی حبیب من آخ با رقیب من چرا نشستی
چرا دلم را عزیز من از کینه خستی
اگر که با این دل حزین تو عهدُ بستی عزیز من آخ با رقیب من چرا نشستی
چرا دلم را حبیب من از کینه خستی
بیا در برم از وفا یک شب ای مه نخشب تازه کن عهدی «خدا» که برشکستی
بیا در برم از وفا یک شب ای مه نخشب تازه کن عهدی «جانم» که برشکستی

(Visited 52 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.