بت چین – (خواننده توانای ازبک ؛ یولدوز توردیوا ) Boté Chin

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
“بت چین”
تصنیف بیات اصفهان
شعر: علی‌اکبر شیدا*
آهنگ: علی‌اکبر شیدا
خواننده: یولدوز توردیوا
*****************

ای مه من، ای بت چین، ای صنم لاله رخ و زهره جبین، ای صنم
تا به تو دادم دل و دین ای صنم بر همه کس گشته یقین ای صنم
من ز تو دوری نتوانم دیگر جانم، وز تو صبوری نتوانم دیگر
بیا حبیبم بیا طبیبم بیا حبیبم بیا طبیبم
هر که تو را دیده ز خود دل برید رفته ز خود تا که رُخَت را بدید
تیر غمت چون به دل من رسید همچو بگفتم که همه کس شنید
من ز تو دوری نتوانم دیگر جانم، وز تو صبوری نتوانم دیگر
بیا حبیبم بیا طبیبم بیا حبیبم بیا طبیبم
ای نفس اُنس تو احیای من چون تویی امروزه مسیحای من
حالت جمعی تو پریشان کنی وایُ به حال دل شیدای من
من ز تو دوری نتوانم دیگر جانم، وز تو صبوری نتوانم دیگر
بیا حبیبم بیا طبیبم بیا حبیبم بیا طبیبم

(Visited 38 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.