استاد محمد رضا لطفی – Mohammad Reza Lotfi

کنسرت کاخ نیاوران- سه تار استاد محمد رضا لطفی، تنبک آقای محمد قوی حلم
بداهه نوازی در آواز ابوعطا. اجرا سال 1386
————–
Art of Improvisation
Niavaran Concert
Mohammad Reza Lotfi: Setar
Mohammad Ghavihelm: Tonbak

(Visited 56 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.