آواز بیات ترک – الا یا ایهاالساقی

اثر: الا یا ایها الساقی
آهنگساز: رضا قاسمی
خواننده: شهرام ناظری
دستگاه: آواز بیات ترک
شعر: مولوی – حافظ

(دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد (2))
به زیر آن درختی رو که او گل ‌های تر دارد

نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد
نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گهر دارد
الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناول ها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل​ ها

بنال ای بلبل دستان ازیرا ناله مستان
میان صخره و خارا اثر دارد، اثر دارد

بنال ای بلبل دستان ازیرا ناله مستان
میان صخره و خارا اثر دارد، اثر دارد
اثر دارد، اثر دارد، اثر دارد، اثر دارد
الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناول ها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ​ها
—————————————————————————————————-
قطعه آوازی
به بوی نافه​ی کاخر صبا زان طره بگشاید
ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل​ ها
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
کجا دانند
—————————————————————————————————-
(کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ​ها (2))

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناول ها
(که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ​ها (2))

(Visited 42 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.