https://www.youtube.com/watch?v=Zq_LICwFKBk

Վովա «Նեննի Նեննի», Vova – Nenni Nenni Hamshen-ՀԱՄՇԵՆ

«Վովա» համույթի մասին ծանոթացեք այստեղ՝ http://www.hayagitaran.am/2014/03/hamshen-hamshen/
Վովա-Նեննի Նեննի — Vova-Nenni Nenni Hamshen – Համշեն
(Միացեք մեզ)https://www.facebook.com/HayagitaranHayastan
Թարգմանությունը՝ ՍԵՐԳԵՅ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ
Գլխավոր խմբագիր ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող

Նեննի՛, նեննի՛, աման, աման,
Ծիվաղենուց վառելափայտ պատրաստեցի,
Նեննի, նեննի յար,
Շալակը դնել չկարողացա:

Նեննի՛, նեննի՛ , աման, աման,
Այս անտեր աշխարհում,
Նեննի, նեննի, յար,
Սիրեցի, առնել չկարողացա:

Նեննի՛, նեննի՛ , աման, աման,
Այն կողմի հանդակներում,
Նեննի, նեննի, յար,
Դեղին ծաղիկ է ծաղկել:

Նեննի՛, նեննի՛ , աման, աման,
Այս տարի օֆ քաշելով,
Նեննի, նեննի, յար,
Սրտումս արյուն է խցանվել:

Նեննի՛, նեննի՛ , աման, աման,
Ես գնալու եմ, գնալու եմ,
Նեննի, նեննի, յար,
Գյավուրների երկրից այն կողմ եմ անցնելու:

Նեննի՛, նեննի՛ , աման, աման,
Տղա՛, եթե քեզ չառնեմ,
Նեննի, նեննի, յար,
Ես ինձ ծովն եմ գցելու:

Hamshen Armenians
Hamshen song ․․․

Hamshen music by Vova, a music band from Turkey. The name of their band “Vova” means “Who is he” or “Who am I?” referring to the complicated identity of the Islamized Armenians in Turkey.
Grup Vova

Vova – Nenni ( Hemşince )

(Visited 149 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.